Психологічна допомога при домашньому насильстві в сім’ї

Психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї, шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю.

Домашнє насильство має свої особливості:
це не одноразова дія. Це процес, що складається з циклів насильства, які тримаються на продовженні стосунків потерпілого і кривдника;
якщо один раз насильство в сім’ї з’явилося, то воно обов’язково повториться;
це насильство завжди відбувається протягом тривалого проміжку часу і має тенденцію до зростання;
це насильство між особами, як правило, залежними одне від одного. Найчастіше домашнє насильство замовчується і приховується обома сторонами від оточення;
з погляду винуватця воно є ефективним, швидким і найменш витратним засобом досягнення визначеної мети.
Інші, ненасильницькі, методи потребують великих зусиль. Людині не відмовиться від того, що дає ефект.
Якщо насильника не навчити іншому ефективному способу спілкування з близькими людьми, то він буде продовжувати чинити над ними насильство.

ПАМ’ЯТАЙ!!!
Якщо існують проблеми в родині, ви страждаєте від фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства в сім’ї – не залишайтеся самотніми, шукайте допомоги.
Кожна людина має право на захист своєї честі та гідності, свого життя і ніхто не має права знущатися над Вами.

Звертайтесь за допомогою сьогодні і не чекайте на завтра!

Контакти